Eindejaarsactie 'Win uw wagen'

WIN UW WAGEN!

 

WAT?

Peter De Poorter wou dit jaar opnieuw de Eendrachtbon uitbrengen, om de jeugd van KV Eendracht Aalter te steunen. De middenstand was ondertussen achter de schermen met een eigen actie bezig. De twee slaan nu de handen in mekaar, en zijn samen sterk genoeg om ‘Win uw wagen’ weer nieuw leven in te blazen. De laatste editie in Aalter was in 1999.

“Heel de maand december krijg je bij de middenstand van Aalter bij elke aankoop een lotje van ‘Win uw wagen’”, zeggen de organisatoren. “Met elk lotje maak je kans op prijzen. Maar wie 75 strookjes verzamelt, kan die inruilen voor een superlot. Dat superlot is dit jaar een Eendrachtbon. Je krijgt dan dus een boekje waarin voor 450 euro aan kortingsbonnen zitten, en maakt meteen ook kans op de hoofdprijs. Dat is een splinternieuwe Ford Fiesta Connected, met een waarde van bijna 18.000 euro. Het legendarische ‘Win uw wagen’ keert dus terug. Reden genoeg om heel december in Aalter te kopen.”

Je kan de Eendrachtbon vanaf volgende week ook apart aankopen, en dan betaal je 15 euro voor het boekje vol kortingsbonnen. Ook zo maak je kans op de wagen. In totaal staan er in de Eendrachtsbon kortingsbonnen van 91 handelszaken in groot-Aalter. Eind januari wordt de wagen verloot. Een deel van de opbrengst gaat opnieuw naar de vzw Aalternatief.

Uit: Het Laatste Nieuws (Aalter) - https://www.hln.be/aalter/pure-nostalgie-win-uw-wagen-keert-na-meer-dan-20-jaar-terug-naar-aalter

 

WIE?

​Deze eindejaarsactie is een organisatie van KV Eendracht Aalter, met de steun van het gemeentebestuur Aalter en de Aalterse Handelaars.

Wij danken daarnaast volgende sponsors: Campina - Dewispelaere - Mevaco - Botha - Steyro - Vermeire-Defruyt - Van Renterghem - Cobofisk - Tom Decramer -

Mario Colpaert - Tony Watteny - Sparrenhof - Euroflex - Tieleman - Transbeton - Exzo - Ballonvaart Madou - Leander De Meyer - Slagerij Leander - Radio Meteor - Derma Clear Clinic - De Baere Geert

Download de lijst met alle deelnemende handelaars. 

Overzicht prijzen.

Schermafbeelding 2021-12-22 om 09.31.44.png

Algemene voorwaarden verkoop “Eendrachtbon” en tombola.

 

 1. De verkoop door KVE Aalter vzw ( hierna “organisator”) van de “Eendrachtbon” loopt van woensdag 8/12/2021 tot en met zondag 30/01/2022 en kan tegen de prijs van 15 euro verkregen worden.

 2. Kortingsbonnen, deeluitmakend van de “Eendrachtbon” kunnen nooit afgescheiden van de “Eendrachtbon” worden verkocht en zijn enkel  te gebruiken bij op de desbetreffende op de kortingsbon vernoemde handelaars en dit voor de waarde of het percentage dat op de respectievelijke kortingsbon staat vermeld.

 3. Door de aankoop van de “Eendrachtbon” aanvaardt de koper alle bepalingen van de algemene voorwaarden inzake de kortingen, haar voorwaarden en de mogelijke deelname aan de tombola.

 4. Enkel onder de op de kortingsbon eventueel vermelde bijkomende voorwaarden, kan de korting effectief toegekend worden.

 5. Het kortingsbedrag of het percentage korting vermeld op de bon is niet cumuleerbaar met andere kortingen, prijsverminderingen of kortingsbonnen.

 6. Alle kortingsbonnen zijn geldig vanaf 8/12/2021 t.e.m. 31/03/2022, tenzij anders vermeld op de kortingsbon zelf.

 7. Alle deelnemende handelaars, vermeld op de kortingsbonnen, verklaren zich te houden aan de wetgeving betreffende prijsverminderingen, waarvoor de organisator nooit aansprakelijk kan worden geacht.

 8. In geval van bedrog of bij elke poging tot bedrog om een korting of prijs te bekomen, zoals vervalsing van de “Eendrachtbon”, de kortingsbonnen of tombolaloten, zal de organisator steeds klacht indienen bij het parket, zonder afbreuk te doen aan eventuele schadeloosstelling.

 9. Bij elke aankoop van één “Eendrachtbon”, wordt aan de koper één tombolalot toegekend dat uiterlijk voor zondag 30/01/2022 18 h dient te zijn ingediend bij de deelnemende handelaars of voor maandag 31/01/2022 18h bij de kantine van KVE Aalter vzw.

 10. Bij deelname aan de tombola kunnen in totaal …….. prijzen gewonnen worden. De eerste prijs is een Ford Fiesta Connected 1.0i Ecoboost 100pk, de tweede prijs is Thomson en de derde prijs is Voltage. De waarde van de overige prijzen ligt onder de €100 per prijs. Deze prijzen worden aangeboden onder de voorwaarden en geldigheid zoals vermeld in dit reglement of zoals de sponsor schriftelijk overeengekomen is met de organisator.

 11. Bij tombolaprijzen met een marktwaarde hoger dan €3.500,00 valt de BTW ten laste van de winnaar en  dient deze te worden voldaan uiterlijk voor de overhandiging/afhaling van de gewonnen prijs, bij gebreke waaraan de gewonnen prijs niet zal overhandigd worden en zal toekomen aan de eerstvolgende in de reservelijst. Indien niemand van de reservelijst de voorwaarden wenst te volgen, komt de prijs toe aan de organisator.

 12. In functie van het aantal verkochte loten behoudt de organisator zich het recht voor om het aantal te verdelen prijzen aan te passen.

 13. De toewijzing van de prijzen gebeurt door handmatige lottrekking. Voor de hoofdprijs worden 3 extra reserves getrokken. Indien de hoofdwinnaar niet aan de voorwaarden wenst te voldoen komt de prijs ten goede aan de eerstvolgende op de reservelijst. De trekking en de afhandeling van de trekking gebeurt op maandag 31/01/2022 in het lokaal van de organisator.

 

 1. De prijzen van winnaars die niet geïdentificeerd kunnen worden of prijzen van winnaars die zich niet kenbaar hebben gemaakt vóór 28/02/2022 om 24h, blijven eigendom van de organisator.

 2. De organisator kan de prijsuitreiking uitstellen voor tombolaloten waartegen verzet werd aangetekend of waarvan de echtheid dient gecontroleerd te worden.

 3. De officiële bekendmaking van alle winnaars gebeurt door de organisator op maandag 31/01/2022 in het bijzijn van een gerechtsdeurwaarder. Vanaf 31/01/2022 zullen alle winnaars persoonlijk gecontacteerd worden via de contactgegevens die op het tombolalot zijn vermeld.

 4. Wanneer een deelnemer vaststelt dat hij gewonnen heeft, wordt hem gevraagd om zich onmiddellijk kenbaar te maken aan de organisator. Hij zal zijn prijs in ontvangst kunnen nemen mits een geldige identificatie en dit in het clublokaal van KVE Aalter vzw (Lindestraat 19 9880 Aalter). Wie om enige reden dan ook zijn prijs zelf niet komt ophalen op de trekking zelf dient deze vóór maandag 28/02/2022 op te halen in het clublokaal van KVE Aalter. Dit kan wekelijks op donderdagavond tussen 20u-22u of op afspraak.

 5. Minderjarigen mogen slechts deelnemen aan de tombola, indien en voor zover zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van beide ouders of hun voogd. Indien de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de tombola worden ontzegd, dan wel kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

 6. De lijst met winnende nummers en personen is beschikbaar bij de organisator maar wordt wegens GDPR niet gedeeld.

 7. Over deze tombola wordt, behoudens datgene hierboven vermeld, noch schriftelijk, noch telefonisch enige informatie verstrekt.

 8. De prijzen kunnen noch omgeruild, noch in speciën omgezet worden.

 9. De organisator draagt geen enkele verantwoordelijkheid i.v.m. ontvreemding, vernieling of verlies van de “Eendrachtbon”, kortingsbonnen en het tombolalot.

 10. De organisator kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor om het even welk incident of welke schade ook, die voortvloeit uit de toekenning van de prijzen of de deelname aan deze tombola.

 11. De organisator zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden, wanneer de tombola geheel of gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van redenen waar de organisator geen controle over heeft (toeval of overmacht) of omwille van om het even welke andere gebeurtenis die door de organisator, volgens haar eigen discretie, beschouwd wordt als iets wat de uitvoering van de tombola onder de initieel voorziene omstandigheden bemoeilijkt.

 12. De organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de tombola en de voorziene prijzen gedeeltelijk gewijzigd, verlengd, ingekort, uitgesteld of geannuleerd wordt omwille van de COVID-19 epidemie. De organisator neemt in dit kader soeverein alle beslissingen die zij passend acht.

 13. De deelname aan de tombola van de organisator, impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Tegen deze bepalingen kan geen beroep ingediend worden.

 14. In geval van betwisting is enkel de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement Gent bevoegd.

 15. De organisator verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven.

 16. Indien één of meerdere bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

 

Meer info: kveendrachtaalter@gmail.com, kantine van KVE Aalter of deelnemende handelszaken.