top of page

Missie en visie jeugdopleiding

​Missie:

 • Kinderen uit de regio een gezond en plezant alternatief aanbieden voor hun vrijetijdsbesteding, waarin de sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

 • Kinderen opleiden tot volwassen voetballers m.a.w. hen geduldig klaarstomen voor het volwassen voetbal.

 • Elke speler laten doorstromen naar het voor hem/haar hoogst mogelijke niveau.

 • Werken volgens een duidelijk omschreven visie, waarin verzorgd, opbouwend/aanvallend en dominant voetbal wordt nagestreefd.

 • Uitgroeien tot een club met een kwalitatief sterke jeugdopleiding, met gediplomeerde jeugdopleiders, die in de meest ideale omstandigheden en een familiale sfeer kunnen werken.

 • De ouders ondersteunen in de opvoeding van hun kinderen door deze op een sociaal en pedagogisch verantwoorde manier te begeleiden. Waarden als „fair-play”, gelijkheid, doorzettingsvermogen, respect …  staan dan ook hoog in het vaandel geschreven.

 

 

Sportieve Visie:

 

Het resultaat van een wedstrijd is niet primair. De spelers van KVE Aalter zullen steeds wedstrijden spelen om te winnen maar de trainers nemen de wedstrijden als leermoment. Winst is geen doel op zich!

Winst moet worden nagestreefd maar wel volgens de voetbalfilosofie en ethiek van de KBVB (Fun en Formation) maar met een eigen toets zoals de huisstijl van KVE Aalter deze bepaalt.

De basiselementen worden duidelijk uitgetekend:

 • Respect voor tegenstander, scheidsrechter, derden, accommodatie, materiaal.

 • Aanvallend voetbal via opbouwen van achteruit.

 • Dwingend dieptespel.

 • Creatief en initiatiefrijk op alle posities.

 • Verdedigen als middel en niet als doel op zich.

 • Zo hoog mogelijk druk zetten.

 • Dominantie in 1:1 duel.

 • Vasthouden van de speelwijze onder druk van de tegenstander.

 • Positiespel.

 • Gezonde wil om te winnen.

 • Zelfredzaamheid.

 

Globaal leren we de basistechnieken aan. De mentale begeleiding organiseren we via een doordachte karakter- en persoonlijkheidsvorming , wedstrijdtrainingen en spelvormen en het aanleren van de beginselen van zone-voetbal. Deze principes zijn terug te vinden in onze opleidingsplannen.

De opleiding bepaalt het rendement! We laten het rendement niet ten gronde gaan aan prestatiezucht. Het behalen van de eindtermen is bijgevolg belangrijker dan het wedstrijdresultaat. De coaching tijdens onze wedstrijden is daarom gebaseerd op het behalen van de leerdoelen en de eindtermen. KVE Aalter probeert te winnen uitgaande van positieve voetbalideeën en individuele mogelijkheden, niet uitgaande van het wedstrijdresultaat.

In principe speelt iedere speler in zijn eigen leeftijdscategorie. Uitzonderingen bevestigen soms de regel. Voorwaarde is wel dat de psychische en biologische eigenschappen van de speler dit toelaten.

 

Het belangrijkste is dat iedereen een optimale ontwikkelingskans moet krijgen. Dit verhoogt de spelvreugde en versnelt het bijleren. Een speler ontwikkelt zich sterk op jonge leeftijd. We geven hem dan ook speelmogelijkheden op verschillende plaatsen in de ploeg.

De trainers van KVE Aalter moeten het eigen belang ondergeschikt maken aan het clubbelang en nog eerder aan het individu. De trainingen dienen elk afzonderlijk goed voorbereid te worden, uitgaande van de wedstrijd en de eindtermen, daarbij goed rekening houdend met de leeftijdskenmerken en de algemene trainingsprincipes. Gevarieerde trainingen zijn niet per definitie de beste, herhaling is belangrijk. De grote kunst zit in de eenvoud.

Op geen enkel moment is RESULTAAT bepalend in de jeugdopleiding van KVE Aalter. Individuele ontwikkeling staat voorop, binnen een groot FUN gehalte in de trainingen. We laten onze jeugdspelers bewust fouten maken om dit in trainingen recht te zetten. We gaan ook uit van het principe dat de jeugdopleider de spelers fouten laat maken en niet de oplossing fout op voorhand meegeeft.

bottom of page