top of page

Procedures in verband met behandeling van klachten

Waar mensen samen werken, sporten, ontspannen zullen er ongetwijfeld (hopelijk sporadisch) spanningen/discussies/misverstanden ontstaan.
Veelal worden die onderling opgelost zonder dat een derde persoon hier moet in tussenkomen.
Lukt dit toch niet, dan moet het duidelijk zijn voor onze leden bij wie ze terecht kunnen met hun vragen/bedenkingen/verzuchtingen.

 

We maken hieronder onderscheid tussen sportieve en extra-sportieve klachten en schetsen de te volgen procedure (escalatie).
 

Sportief :

Eerste aanspreekpunt is de teamtrainer.
Indien geen oplossing te vinden, wordt klacht voorgelegd aan jeugdcoördinator/TVJO.
Deze kunnen advies van de sportieve cel jeugd inwinnen indien ze dat wenselijk achten.
Indien er echt geen vergelijk mogelijk is zal uiteindelijk het betrokken bestuur (normaliter jeugd) samen met sportieve cel beslissen.

 

Extra sportief :

Doel is om op korte termijn (na samenstelling ouderraad) een vertrouwenspersoon binnen de club aan te duiden. Dit is bij voorkeur iemand die geen enkele ander officiële functie binnen de club bekleedt en vanuit beroepservaring voeling heeft met deze problematiek (klachtenbehandeling).
In tussentijd kunnen vragen/klachten ingeleid worden via onze secretaris jeugd, dhr Tom Taghon. Behandeling via jeugdbestuur.

 

Werkwijze :

  • Mail aan Tom Taghon (adres op website & via PSD terug te vinden)

Wij garanderen u absolute discretie bij de behandeling van uw klacht ! Omgekeerd vragen wij hetzelfde van u.

bottom of page